Grotebomencheque
Image default
Business / Business Services

ADTS| ICT Security

ICT security  

 

Bij ICT security draait het om het beveiligen van gegevens. Als consument is het van belang om uw gegevens te beschermen, maar als zakelijke gebruiker kan het nóg belangrijker zijn. Bij een bedrijf kan het verliezen van gevoelige informatie aan kwaadwillenden allerlei negatieve gevolgen hebben. In dit artikel  wordt uitgelegd welke gevolgen dit zijn en hoe u kunt zorgen dat uw ICT security in orde is.  
 

Schadelijke gevolgen van onvoldoende ICT security  


Bij een gebrek aan ICT security is het een kwestie van tijd voor misbruik van kwaadwillenden met allerlei schade als gevolg. Schade op het gebied van ICT security kan in de volgende gebieden worden ingedeeld: imagoschade, financiële schade en operationele schade.  Met een goede ICT security kunnen deze schadelijke gevolgen voorkomen worden.  
 

Imagoschade 


Imagoschade binnen ICT security draait zoals de naam al aangeeft om het verlies van imago van een bedrijf. Het lekken van informatie naar de buitenwereld, laat het publiek zien dat het bedrijf de zaken niet op orde heeft. Ook sterke bedrijven en bekende merken kunnen hevige gevolgen van imagoschade ondervinden na het ervaren van een lek in de ICT security. 
 

Financiële schade 


In ICT security heeft het lekken van informatie in ernstige gevallen financiële schade tot gevolg. Het stelen van creditcardgegevens of andere vormen van misbruik zijn hier voorbeelden van.  
 
Operationele schade 
Ondernemingen hebben informatie nodig om te kunnen functioneren, en een goede ICT security beschermt deze informatie. Bij het (opzettelijk) bemachtigen van cruciale informatie binnen een onderneming, kan een onderneming de bedrijfsvoering niet meer goed voortzetten. Dit kan een onderneming, als het niet spoedig wordt opgelost, veel geld kosten. Een investering in ICT  security kan dus in de toekomst veel geld schelen 
 
Voorkomen dat de informatie lekt door ICT security 
De kunst van ICT security is te voorkomen dat deze informatie lekt. Het verzorgen van een hoog niveau van ICT security is complex. Vooral bij grotere organisaties zijn de veranderingen die nodig zijn voor ICT security ingrijpend. ADTS Is een voorbeeld van een bedrijf dat gespecialiseerd is in ICT Security. Via de volgende link: https://www.adts.nl/ kunt u bekijken wat ADTS voor u kan betekenen. ADTS is een expert op het gebied van ICT en weet voor elke organisatie de juiste ICT security te verzorgen.  

https://www.adts.nl/