Grotebomencheque
Image default
Business / Business Services

Cassatieadvocaat – In cassatie gaan met een cassatieadvocaat

In cassatie gaan met een cassatieadvocaat

In Nederland gaat men bij de Hoge Raad in cassatie tegen een beslissing van het gerechtshof en tegen een beslissing van de rechtbank in laatste feitelijke instantie gewezen. De Hoge Raad houdt enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. In cassatie gaan is een intensief proces waar veel verschillende regels aan verbonden zitten. Het is dan ook ten sterkste aangeraden om een cassatieadvocaat in dienst te nemen. Waarom? Ten eerst hebben andere advocaten te weinig kennis van cassaties. En ten tweede is het uw laatste juridische middel om veroordeling tegen te gaan. Het is dus noodzaak hier zorgvuldig mee om te gaan.

De procedure: in cassatie gaan

De partij die om de cassatie heeft gevraagd wordt eiser tot cassatie genoemd, de tegenpartij de verweerder in cassatie. Zoals aangegeven gaat de eiser tot cassatie in tegen een beslissing van het gerechtshof of in sommige gevallen de kantonrechter. Wanneer u besluit dat te doen heeft u twee weken na de veroordeling om cassatie in te stellen. U mag dit in principe zelf doen maar het is beter en ten zeerste aangeraden dit door een cassatieadvocaat te laten doen in verband met de formaliteiten die er aan verbonden zitten. Wanneer cassatie is ingesteld stuurt het gerechtshof de stukken van de rechtszaak op naar de Hoge Raad. Hiervoor heeft gerechtshof vier maanden maar het duurt meestal langer. Na de aankomst van de stukken bij de strafgriffie ontvangt u de aanzegging. Na ontvangst van de aanzegging heeft u 60 dagen voor de indiening van de cassatieschriftuur. De indiening van de cassatieschriftuur dient door een in Nederland ingeschreven advocaat te gebeuren. Wederom is het ten zeerste aangeraden dit door een cassatieadvocaat te laten doen. In de cassatieschriftuur staan de cassatiemiddelen en dat zijn de argumenten die de eiser tot cassatie inbrengt. Nogmaals: dit mag niet in de beoordeling van de feiten zelf treden maar moet over de toepassing van het recht gaan. Voorafgaand aan het oordeel door de Hoge Raad wordt in het algemeen een advies gegeven door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Dat advies is niet leidend.

Heeft u een cassatieadvocaat nodig voor uw laatste juridische redmiddel? Neem dan gelijk contact op om te kijken wat de mogelijkheden voor u zijn.

http://www.cassatie-advocaat.nl/