Grotebomencheque
Image default
Business / Business Services

De onderdelen van een MJOP op een rijtje

Een meerjarenonderhoudsplan lijkt voor veel ondernemers de ideale tool te zijn om orde te brengen in de komende kosten. Een MJOP is een rapport, waarin de ondernemer in een oogopslag kunt zien welke (onderhouds)kosten plaats moeten vinden en hoe hoog deze kosten zullen zijn.

Het MJOP betreft de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars (VvE), zoals uiteraard het dak en de gevel, maar in veel gevallen ook het trappenhuis en de kozijnen. Per 1 januari 2018 is de verplichting opgelegd dat VvE’s ook over een reservefonds schikken op een aparte rekening. Om deze eisen gepast te verwerken, is het essentieel te weten wat er in een MJOP moet staan en hoe de onderdelen opgesteld moeten worden. Deze vraag zal in dit artikel recent staan en inhoudelijk behandeld worden.

Eisen

Een MJOP moet, volgens de eisen, beschikken over drie elementen. Zo wordt er in het plan beschreven op welk bouwdeel de beschrijving betrekking heeft, wanneer dit bouwdeel aan vervanging toe is en welk kostenplaatje aan deze vervanging verbonden is.

Onderdelen

Bouwdeel; in dit onderdeel wordt duidelijk over welk bouwdeel er wordt gesproken. Denk aan de kozijnen, gevel, dak, dakgoot, etc.

Cyclus: hier wordt behandeld welke levensduur een bepaald bouwdeel heeft en wanneer het object toe is aan vervanging of herstel.

Kosten: voor veel VvE’s is dit het belangrijkste onderdeel. Hierin worden de kosten voor de komende handelingen, zoals de vervanging of mogelijk herstel, verwerkt.

Het is relevant in alle bouwdelen te behandelen in het MJOP. In vele gevallen wordt dit plan opgesteld voor de komende 10 à 15 jaar. Toch is het belangrijk om de onderdelen met een langere levensduur alsnog mee te nemen in het plan, zodat daar voldoende voor gereserveerd wordt.

Conditiemeting

Het wordt vaak aangeraden om naast het opstellen van het MJOP ook een conditiemeting plaats te laten vinden. In deze meting wordt duidelijk of de beschreven onderdelen, in de meerjarenonderhoudsplanning, mogelijk direct aanspraak hebben op vervanging of onderhoud. Bij de cyclus wordt echter alleen gekeken naar de gemiddelde levensduur, ongeacht in welke staat de onderdelen op dat moment verkeren.

http://laan35.nl