Grotebomencheque
Image default
Bedrijven

Een betrouwbare letselschade advocaat

Thomas van Dijk advocaat met als specialisme letselschade kunt u inschakelen als u te maken krijgt met een ongeluk op het werk, een verkeersongeval of een medische fout. Hij is op de hoogte van alle wetten en regels. Zijn jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij u deskundig en efficiënt bij zal staan.

In Nederland heeft een letselschadeslachtoffer (de benadeelde, de gewonde) recht op een vergoeding als een ander aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan. Bij letselschadezaken geldt een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. De relatieve verjaringstermijn is vastgesteld op 5 jaar nadat de schade en de aansprakelijke partij bekend zijn geworden. Gaat het om milieuschade of schade ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen dan verjaren vorderingen pas na 30 jaar.

Een specifieke categorie binnen letselschadezaken is die van beroepsziekten. Hierbij spelen risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid een grote rol. Van het eerste is bijvoorbeeld sprake als er met schadelijke stoffen wordt gewerkt. De ‘dader’ (het bedrijf) is ook aansprakelijk als hij geen schuld heeft aan het ontstaan van de schade. Schuldaansprakelijkheid vloeit rechtstreeks voort uit het arbeidsrecht. Alleen als de werkgever het heeft nagelaten aan zijn zorgplicht te voldoen, kan hij aansprakelijk worden gesteld. Letselschadeadvocaten als van Dijk laten zich in beroepsziektezaken adviseren door een medisch adviseur. Hij / zij kan beoordelen in hoeverre er een reëele kans is op een passende schadevergoeding.

Naast de bovengenoemde onderwerpen kunt u ook aankloppen bij Thomas met vragen over de verjaring van regresvordering, first party verzekering en het kapitaliseren van letselschade. Van Dijk is letselschadeadvocaat Den Haag, Gouda en Zoetermeer. Zijn kantoor heet Advocatenkantoor Thomas van Dijk en is gevestigd aan de Röntgenlaan nummer 5 in Zoetermeer. Via de website www.letselschadeadvocaatvandijk.nl kunt u uw zaak aanmelden bij Thomas. Op het online contactformulier kunt u uw verhaal kwijt. De internetverbinding is uiteraard volkomen veilig; de versleuteling van uw gegevens via SSL-certificaat is gewaarborgd. Wilt u direct advies, bel dan met nummer +31 (0)79 323 9558. Mailen kan ook: t.vandijk@advocaatvandijk.nl. Zowel de mails als de online contactformulieren worden binnen 24 uur beantwoord.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/