Grotebomencheque
Image default
Banen en opleidingen

Een traject bij een outplacementbureau? Rechten en plichten voor werkgevers en werknemers

Het in de arm nemen van een outplacementbureau is iets wat veel werkgevers doen. Echter is het in Nederland niet bij wet verplicht. De werkgever beslist zelf of hij outplacement of loopbaanbegeleiding aan wil bieden. Een werknemer is vervolgens niet verplicht om loopbaanbegeleiding door een outplacementbureau te aanvaarden. Echter oefent de transitievergoeding voor beide partijen sinds zijn invoering een grote invloed uit op de gemaakte keuzes. Hierdoor is outplacement een steeds grotere rol gaan spelen. Carrièrepoort uit Rotterdam is een ervaren en voor zowel werkgevers als werknemers betrouwbare begeleider.

Wanneer heb je als medewerker recht op outplacement?

Je werkgever dient jou de diensten van een outplacementbureau aan te bieden wanneer je niet omwille van een dringende reden bent ontslagen én ook nog eens een opzegtermijn van minstens dertig weken hebt. Bedraagt je opzegtermijn een kortere tijd, dan kom je alleen in aanmerking voor loopbaanbegeleiding door een outplacementbureau wanneer je aan enkele voorwaarden voldoet. Eén daarvan is de minimale leeftijd van 45 jaar. Alhoewel outplacement niet specifiek in de wet is beschreven, komt de stevige verantwoordelijk voor je werkgever voort uit iets anders dat wél wettelijk verplicht is: goed werkgeverschap.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Alhoewel opgenomen in de wet, worden goed werkgeverschap en goed werknemerschap niet gedetailleerder beschreven dan ‘de plicht zich als een goed werkgever en goed werknemer te gedragen’. Een beschrijving die ieder dus weer op een andere manier kan interpreteren. Je kunt goed werkgeverschap onder andere vertalen als het waarmaken van verwachtingen en het gelijk behandelen van het personeel. Andersom betekent goed werknemerschap dat je aan je verplichtingen voldoet. Denk bijvoorbeeld aan het je houden aan de informatieplicht en het niet uitvoeren van (concurrerende) nevenactiviteiten wanneer dit in je contract staat beschreven.

Kun je een traject bij een outplacementbureau weigeren?

Als werkgever ben je niet verplicht om een aangeboden outplacement te accepteren, simpelweg vanwege het feit dat outplacement geen wettelijke verplichting is. De vraag is echter of het een verstandig besluit is. Je krijgt namelijk niet dagelijks de kans om een uniek traject als dit aan te gaan en gooit op die manier dus misschien je eigen ruiten in. Ten tweede de financiële kant. Wanneer je een transitievergoeding ontvangt en deze niet aan outplacement besteedt, dan wordt het transitiebedrag als inkomen gezien en betaal je er belasting over.