Grotebomencheque
Image default
Business / Business Services

EKH.nl wil het veiligheidsniveau optimaal hebben

EKH.nl hecht veel waarde aan het veiligheidsniveau. Zo wil EKH.nl het veiligheidsniveau met betrekking tot hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Dit gaat om twee verschillende onderdelen. Als we het hebben over hijsen, dan hebben we te maken met het omhoog brengen van een last door middel van een takel. Het heffen gaat over het heffen met behulp van hefwerktuigen. Om het veiligheidsniveau optimaal te krijgen moeten beide onderdelen perfect in orde zijn. Bekijk de website van EKH.nl.

EKH.nl onderscheid twee groepen activiteiten

Bij EKH.nl wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende groepen activiteiten. Zo kent EKH.nl de activiteiten ‘Boven de haak’ en ‘Onder de haak.’ Wat dit precies inhoudt zullen we onderstaand uitleggen:

  • Activiteiten ‘Boven de haak’: In dit geval keuren EKH-bedrijven standaard-typen hijskranen en hijswerktuigen. Deze zijn aan een vaste plaats of baan gebonden en in het algemeen worden deze kranen en hijswerktuigen in fabriekshallen gebruikt.

  • Activiteiten ‘Onder de haak’: In dit geval houden EKH-leden zich bezig met de keuring. Dit kan gaan om keuringen met betrekking tot kettingwerk, staalkabels, pallettrucks, sjorbanden en nog veel meer.

EKH.nl heeft keuringseisen opgesteld voor de groepen activiteiten

EKH.nl heeft keuringseisen opgesteld voor beide groepen activiteiten. Het gaat hierbij echt om specifieke keuringseisen. Ook heeft EKH.nl rekening gehouden met de opleidingen en examens voor EKH-keurmeesters. Bij deze opleidingen en examens zijn deze specifieke groepen ook ingedeeld. Een EKH-keurmeester heeft de keuze om voor één van de groepen activiteiten een certificaat te behalen. Het is voor een EKH-keurmeester ook mogelijk om voor beide groepen activiteiten certificaten te behalen. EKH.nl neemt haar eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het waarborgen van de kwaliteit bij het uitvoeren van keuringen. Dit doet EKH.nl door middel van praktische opleidingen met examens. Het uitgangspunt is wel dat een EKH-keurmeester de eindverantwoordelijke is voor de uitvoering van goede keuringen. Dit wordt gedaan door middel van een kwaliteitscertificatie, maar ook door middel van de EKH-werkvoorschriften binnen een onderneming. Het is van belang om de werkvoorschriften goed te kunnen begrijpen en te interpreteren. Ook hiervoor dienen de keurmeesters een persoonlijk certificaat te behalen. Op de website EKH.nl vindt u nog veel meer informatie over de opleidingen en certificatie.