Grotebomencheque
Image default
Woningen

Voor een levensverzekering gaat u langs bij de notaris

Er komt veel kijken bij het kopen van een huis. De meeste kopers nemen een lening van een bank. In veel gevallen wordt dan bij het sluiten van een hypotheek, als vereiste van de bank, een levens- of overlijdensrisicoverzekering aangegaan. De verzekering dekt het risico van overlijden van de koper of kopers zodat de bank geen gevaar loopt bij het afsluiten van de hypothecaire lening. Wanneer de koper overlijdt, wordt met de verzekeringsuitkering de hypothecaire schuld geheel of gedeeltelijk bij de bank afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat nabestaanden van de koper met een schuld worden opgezadeld of door de verhoogde maandlasten niet meer de hypotheek kunnen voldoen. Feitelijk kan de nabestaande, meestal de partner, daardoor niet meer in de woning kunnen blijven wonen. De uitkering van de levensverzekering kan belast worden met erfbelasting als de verzekering niet op een juiste manier is afgesloten. Het aangaan van de levensverzekering is dan ook maatwerk.

Erfbelasting betalen over een levensverzekeringuitkering

De belastingdienst zal in bepaalde gevallen erfbelasting over de uitkering van de levensverzekering heffen. Dit is het geval als de overledene zelf de premies van de levensverzekering heeft betaald. In dat geval is het vermogen van de overleden woningbezitter, en dus zijn nalatenschap, kleiner geworden door het voldoen van die premies, waardoor er over de nalatenschap minder erfbelasting geheven zal worden. Dit wordt door in aangifte erfrecht gecompenseerd door belasting te heffen over de uitkering van de verzekeringspremie.

Gemeenschap van goederen is van belang voor een levensverzekering 

Als de verzekerde en haar begunstigde (de persoon de levensverzekeringuitkering ontvangt) met elkaar in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, heeft de overleden partner voor de helft bijgedragen aan premie. De uitkering kan hierdoor voor de helft worden belast.

Een notaris kan heffing van erfbelasting over een levensverzekering voorkomen

Heeft u al een dergelijke levensverzekering afgesloten en bent u daarna in gemeenschap van goederen getrouwd? Een notaris kan u adviseren op welke wijze de heffing van erfbelasting over de levensverzekeringsuitkering kan worden vermeden. Ook kan het verstandig zijn bestaande huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst aan te passen. Er kan worden vastgelegd dat de premies niet tot de kosten van het huishouden behoren, waardoor niet automatisch alle twee de partners meebetalen aan de premies. Daarbij moet de levensverzekering ‘kruiselings’ worden ingericht. Op een manier waarbij de begunstigde ook afsluiter van de verzekering is en de premies van de verzekering volledig zelf betaalt. Een levensverzekering wordt dan afgesloten op het leven van de verzekerde en omgekeerd. Als de verzekerde en haar begunstigde partner niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd zal de uitkering van de levensverzekering onbelast blijven.

Mocht de bank als vereiste hebben dat zij de eerste begunstigde is van de levensverzekering, waardoor de uitkering direct naar de bank wordt overgemaakt, zorg dan dat u een partnerverklaring heeft opgesteld. Dan ontvangt de nabestaande alsnog de uitkering van de levensverzekering, maar heeft de plicht om de bank een volmacht af te geven om met de uitkering de hypothecaire schuld af te lossen. Ten tijde van overlijden van de verzekeringsnemer is er dan nog niets rechtstreeks op de hypothecaire schuld afgelost waardoor de hypotheekschuld in mindering gebracht kan worden op het vermogen en er dus minder erfbelasting betaald hoeft te worden. Neem voor advies gerust contact op met een notaris. Hij of zij kan snel een check doen aangaande uw situatie.