Grotebomencheque
Image default
Aanbiedingen

Waterlekkage opsporen en melden bij uw verzekering

Een waterlekkage kan iedereen overkomen, en het is dan ook altijd even goed bedenken hoe dit opgelost moet worden. In de eerste instantie probeert u de lekkage zoveel mogelijk te beperken en vervolgens neemt u contact op met uw verzekering.

Verplicht de schade beperken

Wist u dat u door uw verzekering verplicht bent om de schade zoveel mogelijk te beperken? Deze verplichting is meestal opgenomen in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Wanneer u waterlekkage z’n gang laat gaan het het water druppelt bijvoorbeeld ongestoord op uw laminaat vloer, dan kan deze na verloop van tijd te maken krijgen met waterschade aan uw laminaat. U had deze schade dan eenvoudig kunnen voorkomen door de druppels met emmers en pannen op te vangen.

Hoe bent u verzekerd voor waterlekkage?

Wanneer er waterlekkage is ontstaan, dan bent u voor de gevolgschade gedekt door middel van uw inboedelverzekering of opstalverzekering. Dat is afhankelijk van waar u schade aan heeft opgelopen. hebben de muren, vloeren of plafonds schade opgelopen door de waterlekkage? Dan dient u de opstalverzekering aan te spreken. Alle (nagel)vaste delen van uw woning vallen namelijk onder de opstal.

Heeft u schade opgelopen aan uw spullen zoals uw meubels, apparatuur of kleding? Dan spreekt u de inboedelverzekering aan.

Slim verzekerd voor waterlekkage

Wat wij verstaan onder slim verzekerd is dat u verzekerd bent bij één-en-dezelfde verzekeraar. Er is dan namelijk geen overlap tussen de inboedel- en opstalverzekering, zodat u niet van de ene verzekeraar naar de andere wordt gestuurd waardoor het niet helemaal duidelijk wordt bij welke verzekeraar u moet zijn voor de uitkering van uw schadevergoeding.

Snelle tips voor het voorkomen van waterlekkage

Waterlekkage betekent dat water ergens komt waar het niet mag komen. Dat kan het gevolg zijn van constructiefouten, nalatigheid of achterstallig onderhoud. Hier dient dan ook altijd de volle aandacht aan te worden gegeven.

Kitranden / Kitnaden

Vergis u niet! Kitranden zijn toch wel verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de waterlekkages. Dat is problematisch want waterschade door slechte kitranden is altijd uitgesloten in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Als dit de oorzaak is van de schade door de waterlekkage, dan krijgt u niets uitgekeerd. Controleer daarom minimaal jaarlijks de kitranden en vervang deze wanneer het er niet meer zo goed uit ziet. Het kost even tijd maar het kan u veel financiële problemen in de toekomst besparen.

Is er al een schade-expert van uw verzekeraar langs geweest om de schade te beoordelen , en kunt u het niet (helemaal) eens worden met hem? Aarzal dan niet om Schadeoplossing Nederland B.V. in te schakelen. Ga naar onze website of bel: 088 – 888 5000.

https://schadeoplossing.nl/lekkage/waterlekkage