Grotebomencheque
Image default
Business / Business Services

Pensioenlogica: adviseur voor collectief en individueel pensioenrecht

Sinds 2017 is pensioenlogica de onderneming van pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate. De naam Pensioenlogica is te danken aan de manier waarop Dirk-Jan zijn adviezen baseert. Logica vormt namelijk de basis van al zijn adviezen.

Pensioenlogica voor werkgevers en HR managers

Dirk-Jan maakt weloverwogen keuzes. Als pensioenrecht adviseur geeft hij pas advies nadat hij alle juridische mogelijkheden voor u heeft onderzocht. Als u zoekt naar de beste pensioenregeling voor uw organisatie en werknemers dan komen de eigenschappen van Dirk-Jan Plate goed van pas. Dirk-Jan heeft namelijk een analytisch vermogen, is creatief en doelgericht. Zo kan hij een goede en objectieve vergelijking maken en u tijdens dit proces volledig wegwijs maken in de pensioenwereld. Op basis van de uitkomsten kunt u zelf een keuze maken welke pensioenvorm en pensioenuitvoerder het beste passen.

Ondernemingsraad en pensioenwijziging

Als werknemers te maken krijgen met een wijziging van de pensioenregeling dan heeft een ondernemingsraad instemmingsrecht. Ook als hier een vakbond bij betrokken is kan de ondernemingsraad over de details gaan. De gevolgen van een pensioenwijziging zijn vaak niet gemakkelijk te overzien. Bijvoorbeeld als een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling wordt gewijzigd. Pensioenlogica kan helpen. Ook als de werkgever en werknemer het maar niet eens worden. Een volledige geïnformeerde ondernemingsraad maakt betere keuzes. Ook wat betreft de pensioentransitie als gevolg van het pensioenakkoord en het nieuwe pensioenstelsel. Meer over het pensioen-transitieplan is te vinden op www.pensioentransitieplan.nl  

Pensioenrecht adviseur voor advocatenkantoor

Ontslag en reorganisaties hebben een grote invloed op uw pensioen. Dirk-Jan Plate heeft er zelfs een boek over geschreven, over de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen bij een ontslag. Hierin staan allerlei oplossingen die voor werkgevers en werknemers van belang zijn. Dat werkt in het voordeel van beide partijen. Een boek is mooi, maar omdat het om een complexe materie gaat is het inwinnen van zijn advies vaak verstandiger. Maar ook als u eerder volledig wilt stoppen met werken of minder wilt gaan werken. Pensioenlogica geeft vaak adviezen die afwijkend zijn. En daarom een betere oplossing bieden dan wat u in gedachten had. Meer weten? Kijk op https://www.pensioenlogica.nl/.