Grotebomencheque
Image default
Business / Business Services

Artikel marketing noodzakelijk

Het is eigenlijk noodzakelijk om continue bezig te zijn met artikel marketing om een betere ranking te verkrijgen binnen de zoek machines is een vast onderdeel van de werkdag. Artikel marketing is het schrijven van artikelen op externe websites met als doel, een verwijzing te krijgen naar je eigen website. Dit zorgt uiteindelijk voor betere posities in de zoek machines. Echter er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden om dit voor elkaar te krijgen.

Inhoud artikel marketing

De inhoud van de artikelen die gebruikt worden bij artikel marketing moeten relevant zijn. Relevant betekent in dit geval dat de inhoud een duidelijke relatie moet hebben met de inhoud van de website waarnaar de verwijzing gelegd wordt. Daarnaast moet deze binnen de externe website ook nog eens gekoppeld worden aan een relevante categorie. Bijvoorbeeld: Wanneer u een website heeft die gaat over frankeermachines, dan moet het artikel dat u wilt plaatsten ook een duidelijke relatie tot frankeermachines hebben en niet slechts over auto’s gaan. Hetzelfde geldt voor de categorie waaronder het geplaatst moet worden. De categorie moet frankeermachine/post gerelateerd zijn, plaatsen onder de categorie auto of verkeer wordt duidelijke minder gewaardeerd door Google. Tevens moet ieder artikel inhoudelijk anders zijn dan reeds bestaande of reeds gepubliceerde artikelen. Dus eenvoudig een stukje tekst Kopieren dat u op het internet vindt is uit den boze en wordt gestraft met een verlaging van de ranking. Ook een artikel dat door u zelf geschreven en gepubliceerd is op een externe website, mag slechts eenmaal gebruikt worden. Wanneer u gebruik maakt van een goed artikel marketing portaal, wordt dit gecontroleerd zodat u gedwongen bent steeds unieke artikelen te publiceren. Tevens moet een goed artikel marketing portaal ook voldoende, relevante, categorieën hebben, of minimaal de mogelijkheid bieden, relevante, categorieën aan te kunnen maken of vragen.

Artikel marketing voorwaarden

Wanneer vastgehouden wordt aan relevantie, zowel met betrekking tot de inhoud van het artikel als wel de categorie waarbinnen het artikel gepubliceerd wordt, heeft u al een deel van een hogere ranking in het vizier. Wat zeker van belang is om nog beter te gaan scoren met artikel marketing is de frequentie van het publiceren van artikelen met een verwijzing naar dezelfde website. Het is van belang dat dit gedoseerd en gevarieerd plaats vindt. Indien teveel artikelen met een verwijzing naar dezelfde website in een zeer korte tijd gepubliceerd worden, wordt men over het algemeen gestraft met een terugval in de ranking (met geluk slechts tijdelijk, men noemt dit “in de zandbak geplaatst”, met pech verdwijnt men voor langere tijd volledig uit beeld). Variatie met betrekking tot de anker tekst (het woord, begrip of frase vanwaar de verwijzing naar uw website gelegd wordt) is ook van groot belang. In het voorbeeld van de website over frankeermachines (of een frankeermachine) mag slechts 4-5% van de anker teksten dit woord bevatten, de rest moet (semantisch) verdeeld worden over andere aanduidingen (bijvoorbeeld: frankeermachine leveranciers, frankeermachine kosten, enz.). Wanneer u zich aan deze, redelijk eenvoudige en duidelijke punten houdt, kunt u er vanuit gaan de uw artikel marketing een heel belangrijke steen bijdraagt aan een hoge ranking binnen de zoek machines.