Grotebomencheque
Image default
Business / Business Services

Reorganisatie, niet altijd de beste oplossing.

In grote organisaties heerst nog steeds een ‘geloof’ dat gewenste veranderingen kunnen worden gerealiseerd met een reorganisatie. Het is een geloof omdat dit niet door feiten wordt ondersteund, integendeel zelfs. Voor het woord reorganisatie bestaan veel soortgelijke begrippen, die bijna hetzelfde betekenen: herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering, outsourcing en noem maar op. Het komt altijd neer op verandering. Het eerste en belangrijkste kenmerk van een reorganisatie is verandering. Een verandering van de inrichting van de organisatie, met als gevolg veranderingen voor u als werknemer. Hoe groot deze veranderingen zijn, verschilt van bedrijf tot bedrijf en van persoon tot persoon. Het doel van een reorganisatie is vrijwel altijd het verschaffen van kapitaal, of simpel gezegd het maken van (meer) winst. Het tweede kenmerk van een reorganisatie is onzekerheid. Het is deze onzekerheid die een reorganisatieproces vaak zo slopend maakt voor werknemers en de organisatie. Bij een reorganisatie ontstaat altijd de kans dat werknemers hun baan verliezen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de grote banken gebeuren. De reorganisatie van de Rabobank zorgde ervoor dat veel mensen overbodig werden, en dan wordt het voor een bepaalde groep mensen erg spannend, namelijk de ouderen. Vijftig plussers die al hun halve leven bij de bank werken zijn dan opeens ‘te oud’ en wordt de voorkeur gegeven aan jonge mensen, vaak zonder de ervaring die de ouderen hebben. Outplacement was in de jaren 80 vooral in een instrument dat werd ingezet voor het begeleiden van ontslagen werknemers, maar tegenwoordig wordt het steeds vaker ingezet om een verandering in iemands loopbaan te bewerkstelligen. Vroeger was het namelijk heel normaal dat iemand zijn hele leven bij één en dezelfde werknemer bleef werken, vandaag de dag komt dit eigenlijk nauwelijks meer voor. Werknemers moeten nu veel meer anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt en ook de veranderingen in het ontslagrecht van de afgelopen jaren. Klik hier voor meer informatie of kijk op onze website carrièrepoort.nl.

http://carrierepoort.nl/